Comunicat sobre la reurbanització de la Plaça Oeste


Plaça Oeste després de la remodelació. Foto de Dénia.com

Des de la Falla Oeste volem exposar públicament la nostra postura arran de les diferents notícies i comentaris en premsa i xarxes socials relacionades amb la comissió a causa de la remodelació de la plaça Valgamadios, on plantem falla des de 1947.


A continuació passem a exposar la cronologia de com han anat evolucionant els fets amb la comissió relacionats amb les obres al nostre barri.


El 2018, fa ja quatre anys, l'Associació Cultural i Festiva Falla Districte Oeste va ser convocada per primera vegada a una reunió amb l'Ajuntament per exposar el projecte de remodelació del barri de l'Oeste.


En aquesta reunió, dirigida per la regidora d'Urbanisme Maria Josep Ripoll, i els tècnics de l'Ajuntament en aquesta matèria, ens van exposar el projecte previst. Aquesta reunió va tindre lloc abans de presentar el projecte a la Diputació d'Alacant, durant el procés de redacció.


Aquest projecte contemplava la remodelació integral de la plaça, convertint-se en una plataforma única per a tot l'espai, tant de vianants com el de circulació de vehicles. Els serveis bàsics anaven a ser soterrats en la part dreta de la plaça (junt amb el vial direcció Ronda Muralles). A més, ens asseguraren que tots els elements de la plaça (jardineres, bancs, paperes...) anaven a ser elements desmuntables.


Des d'aquella reunió, amb uns terminis previstos que no s'han complit, fins a l'inici de les obres, no hem tingut cap notificació més sobre qualsevol modificació del projecte de la plaça. Amb les obres iniciades, i amb el transcurs d'aquestes, hem comprovat com el projecte en concret de la Plaça Valgamedios ha sofrit diversos canvis: l