NINOTS INDULTATS

2019
2019

Artesans: Palacio i Serra

2010
2010

Artesans: Germans Parra

2009
2009

Artesà: Carlos Donet

2006
2006

Artesans: Artydeco

2005
2005

Artesans: Artydeco

1995
1995

Artesans: Germans Colomina

1994
1994

Artesans: Germans Colomina

1989
1989

Artesans: Germans Cortell