top of page

Avís Legal · Associació Cultural i Festiva Falla Districte Oeste

Domicili Social: Carrer Montcada, 43 de Dénia (Alacant) 03700.

CIF: G54930649

Correu electrònic: fallaoeste@hotmail.com

Formulari de contacte: www.fallaoeste.com/contacte

 

Copyright © Associació Cultural i Festiva Falla Oeste, 2021. Tots els drets reservats.

El contingut d'aquest lloc web està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Llevat dels casos previstos a la llei, la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets és una infracció penalitzada per la legislació vigent.

 

Per a qualsevol ús que se'n vullga fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: fallaoeste@hotmail.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Amb l'objecte de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris de la nostra pàgina web i per tal de protegir la seva intimitat i privacitat, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la present Política de privadesa.

Els termes recollits a continuació i especialment el deure de confidencialitat seran d'obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés a les dades que ens facilitis, bé durant la navegació en la nostra web, per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Reservat el dret a modificar el contingut de la present Política de Privadesa, amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l'Article 29.

En cas que anem a utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d'una manera diferent al que estableix la Política de Privacitat vigent al moment de facilitar-nos les dades; o en cas que anem a tractar-les amb finalitats diferents a les indicades en el moment en què ens facilitis les teves dades, farem l'esforç possible per contactar com afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.


Aconsellem als Usuaris que, cada vegada que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin el present text per assegurar-les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.

La present Política de Privadesa, formarà part i estarà unida de forma permanent al que disposa el nostre Avís Legal, les Condicions Legals del servei contractat i en la nostra Política de Cookies, aquests textos estan a disposició dels usuaris a la nostra pàgina web i de els que aconsellem la seva lectura.

En tot moment indicarem la data de l'última actualització de la Política de Privacitat perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se'ls aplica i la data de l'última revisió.

Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, fa constar que aquesta política de privacitat es troba adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara RGPD).
 
1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
El responsable del tractament de les dades que es recopilen, tracten i emmagatzemen a través d'aquesta pàgina web i en ocasió dels serveis prestats i contractats a través de la mateixa, és Assoc. Cultural i Festiva Falla Oest, amb NIF G54930649, amb domicili al C / Montcada, 43, 03700 Dénia (ALACANT). Correu electrònic: fallaoeste@hotmail.com. Assoc. Cultural i Festiva Falla Oest està inscrita al Registre d'Associacions de la Conselleria.

1. TRACTAMENT DE DADES.
Les dades de caràcter personal que es sol·liciten en el seu cas consistiran en aquells que siguin imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud del titular de les dades, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats, sent aquestes dades recollides per finalitats determinades explícites i legítimes i no sent tractats aquestes dades de manera incompatible amb les finalitats indicades.


El titular de les dades serà informat per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, abans de la recollida de les seves dades, dels extrems establerts en aquesta política de privacitat, de manera que pugui prestar consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades.
 
1. PROCEDÈNCIA DE DADES.
En primer lloc, és important que els Usuaris tinguin present que, quan es proporciona informació personal en línia (per exemple, a través del correu electrònic o a través d'Internet), aquesta pot ser recollida i usada per altres. És per això que, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste no es responsabilitza que aquesta informació puga ser recopilada, emmagatzemada i / o tractada per un tercer no autoritzat, ja que ha adoptat les mesures de seguretat que estan al seu abast perquè això no passi.


La procedència de les dades que tractem i emmagatzemem en Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste pot venir de diferents llocs:

Mitjançant la nostra pàgina web recollim dades de caràcter personal d'aquells Usuaris que decideixin voluntàriament emplenar els camps obligatoris que hem incorporat en cada un dels formularis de la nostra pàgina web.


Amb aquests formularis, els Usuaris, podran realitzar una consulta o facilitar-nos un suggeriment, sol·licitar un pressupost per a un servei concret dels oferts en la nostra web, sol·licitar formació o rebre, si així ho autoritzen expressament publicitat i butlletins informatius de Assoc. Cultural i Festiva falla Oest. A través d'aquests formularis, els Usuaris ens faciliten les seves dades i consenten el tractament dels mateixos conforme a les finalitats indicades en el moment d'emplenar el formulari.

Els Usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que ens facilitin a través dels nostres formularis, sent la seva obligació mantenir-les actualitzades en tot moment per evitar errors per part nostra. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades lliurades a través d'aquests formularis, serà responsabilitat de l'Usuari.

També pot venir informació a través dels correus electrònics que rebem en https://www.fallaoeste.com/.Donat que posem a disposició dels nostres usuaris la web a través del domini https://www.fallaoeste.com/ informem que la mateixes es troba allotjada en servidors europeus qui estableixen les mesures de seguretat oportunes i els que garanteixen el compliment de l'RGPD.


Finalment, també donem als Usuaris la possibilitat de realitzar comentaris al bloc que Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, organitza. La participació es realitzarà a través del formulari de participació via comentari disponible a la part inferior de cada notícia o entrada a la nostra secció Bloc de la pàgina web. És imprescindible la lectura de les polítiques web d'aquesta pàgina abans de procedir a fer comentaris.

La finalitat del tractament de totes aquestes dades serà la indicada en el moment de la recollida i detallada a l'apartat "Fins del tractament i terminis de conservació" de la present Política de Privacitat.

1. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES.
La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris dependrà del moment en què es recullin o tractin les dades de caràcter personal de l'Usuari, Potencial Client o Client:


La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per a participar en el bloc és el consentiment. En el moment d'omplir el formulari esmentat, el participant acceptés que disposa la present Política de privadesa o clàusula específica.
La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari "uneix-te a l'equip" és el consentiment. En el moment d'omplir el formulari esmentat, el participant acceptés que disposa la present Política de privadesa o clàusula específica.
 La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de consulta i informació així com, el servei de XAT serà la de donar resposta a consultes o sol·licituds. Aquestes sol·licituds no impliquen cap relació contractual.
La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per a l'enviament de butlletins és el consentiment. En el moment d'omplir el formulari esmentat, l'interessat acceptarà que disposa la present Política de privadesa o clàusula específica.
La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari treballa amb nosaltres és el consentiment. Aquestes sol·licituds no impliquen cap relació contractual. Els Curriculum Vitae facilitades pels usuaris permeten Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste crear el perfil corresponent de l'usuari i tenir-ho en compte de cara a actuals o futurs processos de contractació de personal. En el moment d'omplir el formulari esmentat, l'interessat acceptarà que disposa la present Política de privadesa o clàusula específica.

1. FINALITATS DEL TRACTAMENT I PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.
Les finalitats per a les quals es duran a terme cada un dels tractaments per part d'Asoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, vénen establertes en les diferents clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades -formularios web, etc.- .

No obstant l'anterior, les detallem íntegrament a continuació, juntament amb el període de conservació de les dades, fet per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste:

Aquestes dades es conservaran al servidor del prestador de correu electrònic sense termini de supressió i mentre l'afectat no manifesti la seva oposició. Ara bé, cas que els correus electrònics conservats tinguin a veure amb la prestació de serveis, els mateixos es conservaran durant tot el temps pel que puguin derivar-se obligacions de la relació contractual. (5 anys - article 1964 del Codi Civil).

Formulari de sol·licitud d'informació: Aquestes dades seran utilitzades per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, per facilitar-li informació i posar-se en contacte amb vostè en relació a l'interès manifestat pel que fa a la nostra organització o els nostres serveis.
Formulari d'enviament de currículum "uneix-te a l'equip": Aquestes dades seran utilitzades per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, per gestionar processos d'ocupació vigents o futurs. Aquestes dades es conservaran durant un màxim d'un any.


Formulari de formació: Aquestes dades seran utilitzades per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, amb la finalitat de prestació de l'activitat de formació o esdeveniments. A més amb la inscripció a l'esdeveniment ens autoritza a poder difondre a través del bloc i RRSS d'imatges obtingudes durant l'esdeveniment. Sempre garantint la protecció a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, així com a la confidencialitat de la informació obtinguda d'acord amb la legislació estatal vigent.


Formulari d'enviament de butlletins i publicitat: Aquestes dades seran utilitzades per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, per facilitar-li informació i posar-se en contacte amb vostè en relació a l'interès manifestat de rebre butlletins i publicitat
Dades recopilades a través de Cookies: A través de les cookies de les que et vam informar en la nostra Política de Cookies, de la qual et recomanem la seva lectura, recopilem dades per personalitzar la seva experiència i atendre millor les seves necessitats individuals, millorar el nostre lloc web, permetre compartir comentaris en xarxes socials, etc. Aquestes dades es conservaran segons el que disposa la nostra Política de Cookies a la qual ens remetem.


Zona: L'usuari podrà accedir a la seva zona privada amb nom d'usuari i contrasenya i podrà modificar o rectificar les seves dades en qualsevol moment, pot exercir la seva oposició al tractament en el seu cas o supressió, en el nostre sistema posant-se en contacte amb nosaltres a fallaoeste@hotmail.com. Aquestes dades es conservaran per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de l'acompliment del contracte i la prestació dels serveis (5 anys - article 1964 del Codi Civil).

1. OBLIGACIÓ DE FACILITAR LES DADES SOLICITADES.
Amb l'objecte d'executar de manera òptima els serveis, els Usuaris han de proporcionar-nos la informació i dades personals sol·licitades en els nostres formularis. En cas de no facilitar tota la informació sol·licitada i marcada com a obligatòria, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste no podrà oferir els seus serveis ni enviar, si escau, la informació sol·licitada i per tant no es podran prestar els serveis sobre els quals l'Usuari estigui interessat.


1. MENORS D'EDAT.
En Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, complim escrupolosament amb els requisits estipulats en el RGPD en matèria de protecció de dades de menors d'edat, pel que no recopilem, de forma intencionada, cap informació de menors de 14 anys d'edat sense consentiment . A més, informem als Usuaris que la present pàgina web està dirigida únicament a persones majors de 18 anys d'edat


1. CÓM PROTEGiM LA INFORMACIÓ DELS USUARIS, POTENCIALS CLIENTS O CLIENTS.
Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste implementa mesures físiques, tècniques i organitzatives per mantenir la seguretat de les dades personals i tractar de reduir al mínim la possibilitat de destrucció accidental o il·legal, la pèrdua accidental, ús no autoritzat, alteració, modificació no autoritzada, divulgació i / o accés, així com qualsevol altra forma il·legal de processament de les seves dades, de conformitat amb el que estableix l'article 32 del RGPD.

En aquest sentit, i tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat que poden afectar els drets i llibertats les persones físiques, s'han establert mesures apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste té implementats els mecanismes suficients per a:

1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
1. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
1. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
1. Seudonimizar i xifrar les dades personals, si s'escau.
No obstant, l'anterior, com Usuari reconeixes i acceptes que les mesures de seguretat d'Internet no són inexpugnables i que les xarxes utilitzades a Internet no són 100% segures, de manera que qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà, pot ser interceptada i / o modificada per persones no autoritzades, per la qual cosa com a Usuari hauràs també extremar les cauteles.

1. AVIS DE VIOLACIÓ DE DADES PERSONALS O ESCLETXES DE SEGURETAT.
La violació de dades personals suposa una bretxa de la seguretat dels sistemes d'informació de Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste que provoca o pot provocar la destrucció, alteració, pèrdua, divulgació no autoritzada o accés, accidental o no, a les dades personals transmesos, emmagatzemats o processats relacionats amb la prestació dels nostres serveis.

Per al cas que les dades personals que emmagatzemem i / o tractem en Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste es vegin compromesos d'alguna manera, procedirem a notificar oportunament als afectats, i d'acord amb el que disposa l'article 33 del RGPD.

1. COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS. 
Les dades personals que els usuaris o potencials clients ens hagin pogut facilitar mitjançant la nostra pàgina web, o durant la prestació dels serveis, no seran venuts, transferits i / o intercanviats amb tercers no autoritzats, llevat per obligació legal, o en els casos establerts més avall en relació amb les transferències internacionals de dades que realitzem des Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste.
 
Por otro lado, los datos de los Clientes, podrán cederse a la Administración Tributaria y a otros Órganos de la Administración Pública, caso de ser requeridos a ello.

1. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS.
En Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, utilitzem Twitter. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. Ara bé, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, no puja ni tracta a través d'aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.
Informem als nostres usuaris que Twitter està adherida al Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar la llista aquí, i, aquí es pot obtenir més informació sobre com Twitter transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:
Twitter, Inc.
1355 Market Street # 900
San Francisco, Califòrnia 94103
Telèfon: (415) 222-9670

En Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, utilitzem Facebook. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. Facebook, Inc ha obtingut la certificació dels marcs dels escuts de la privacitat de la UE-EE. UU. i de Suïssa-EE. UU. Ara bé, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, no puja ni tracta a través d'aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.
Com s'ha dit, Facebook està adherida al Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí i aquí sobre com Facebook transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:
Facebook, Inc.
1 Hacker Way
94025 Menlo Park
Califòrnia 94025, EUA
Phone: (1) - (650) -543-4800

En Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, utilitzem Google+. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. Google Inc i les seves filials en EE. UU. compleixen amb els Escuts de Privacitat UE-EE. UU. i Suïssa-EE. UU. Ara bé, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, no puja ni tracta a través d'aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s'ha dit, Google+ està adherida al Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com Google+ transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:
Google Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, Estats Units

En Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, utilitzem YouTube. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. YouTube LLC. i les seves filials en EE. UU. compleixen amb els Escuts de Privacitat UE-EE. UU. i Suïssa-EE. UU. Ara bé, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, no puja ni tracta a través d'aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s'ha dit, YouTube està adherida al Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com YouTube transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:
Sant Bru
901 Cherry Avenue
Sant Bru, CA 94066
Estats Units

1. DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES.
Qualsevol persona, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, el dret a la portabilitat, a no ser objecte de tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils i el dret a oposició de les dades personals que obren en qualsevol dels fitxers que és Responsable Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste, lo per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, expressant clarament el seu desig i acompanyant fotocòpia del seu DNI i quants documents siguin necessaris per acreditar la seva identitat.

No s'ha d'oblidar indicar els motius que justifiquin l'exercici del derecho.Para això, es podrà dirigir un escrit, bé a l'adreça de correu electrònic fallaoeste@hotmail.com, o a l'adreça C / Montcada, 43, 03700 Dénia (ALACANT).

Tenim a disposició dels Usuaris formularis per a l'exercici d'aquests drets, poden sol·licitar-los en el nostre formulari de contacte.

Què pot sol·licitar exactament?
Dret d'accés: Podrà sol·licitar informació sobre si Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste està tractant dades personals seus.
Dret de rectificació: Podrà sol·licitar la rectificació de les dades, en cas que aquests siguin incorrectes, així com la supressió dels mateixos.
Dret de cancel·lació: Podrà sol·licitar la cancel·lació de les dades; i en cas que hi hagi alguna limitació, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste conservarà les dades degudament bloquejades, únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
Dret d'oposició: Podrà sol·licitar que deixem de tractar les dades en la forma manifestada, llevat que per motius legítims deguem seguir tractant-los, circumstància que manifestarem expressament.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: Podrà sol·licitar en qualsevol moment que limitem el tractament de les dades quan es doni algun dels casos següents:
1. Quan s'impugne la precisió de les dades tractades i durant un període que permeti a Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste comprovar l'exactitud dels mateixos.
1. Quan el tractament de les dades sigui il·legal d'acord amb la legislació vigent i l'afectat opti per la restricció del seu ús en lloc de per la seva eliminació.
1. Quan l'afectat requereixi seves dades per a l'establiment, exercici o defensa de reclamacions legals.
Dret a la portabilitat de dades: De manera que, en cas que les dades es tractin de forma automatitzada, els mateixos siguin retornats o es transfereixin a una altra empresa indicada per l'Usuari en un format estructurat, automatitzat i d'ús comú.
Dret de supressió: Podrà sol·licitar l'esborrat de les seves dades personals i Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste haurà esborrar-los sense demora injustificada quan:


1. Les dades ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recopilats o processats.
1. L'afectat retira el consentiment en el qual es basa el tractament de les dades, i no hi ha un altre fonament jurídic per a això.
1. L'afectat s'oposa al tractament perquè aquest té com a finalitat el màrqueting directe de productes.
1.  Les dades han estat processats il·legalment.
1. Les dades hagin de esborrar-se per complir amb una obligació legal a nivell comunitari i / o nacional.


A més, els Usuaris disposen d'altres drets, que són:

1. Dret a retirar el consentiment prestat: L'usuari, pot retirar el consentiment prestat per al tractament de dades personals per a alguna finalitat específica, quan així ho desitgi, tan sols s'ha de posar en contacte amb nosaltres exercitant aquest dret.
1. Dret a reclamar davant l'Autoritat de Control: Qualsevol usuari podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control, en cas que consideri que, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste està tractant les seves dades de manera errònia. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, domicili en C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid i telèfons de contacte: 901 100 099/91 266 35 17.

1. BLOC.
La nostra web disposa d'una secció de Bloc en què es permet que els Usuaris publiquin comentaris. Els Usuaris també podran compartir els nostres articles a través de les xarxes socials on som presents, de manera que els Usuaris han de ser cauts i llegir prèviament les Condicions i Política de privacitat de l'esmentada xarxa social.

1. XARXES SOCIALS
Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste està present a Twitter, Facebook, Linkedin, Google+ i YouTube, sense perjudici que pugui utilitzar altres en el futur.


És per això que, a través d'aquesta política de privacitat, es reconeix responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste en aquestes plataformes, així com de les dades que els Usuaris enviïn-lo privadament Assoc . Cultural i Festiva Falla Oest amb la finalitat de ser extrets -per exemple, comunicacions perquè Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste atengui una consulta. No obstant això, a través dels perfils, Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste no comparteix ni comunica cap informació personal dels usuaris, "seguidors" de Twitter, Facebook, etc.

Aprofitem la present Política de Privacitat per informar els Usuaris que, el perfil d'Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste a les esmentades xarxes socials, està obert al públic en general, sense limitació d'accés a altres usuaris, amb la finalitat que la nostra marca, serveis, concursos, certàmens, etc. siguin vistos per la major quantitat de persones possibles. És per això pel que, en cas que els Usuaris, seguidors dels nostres perfils enviïn al nostre mur informació de caràcter personal, serà la seva exclusiva responsabilitat.

Qualsevol que no vulgua ser "seguidor" de Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste a les xarxes socials en les quals està present, tan sols ha de deixar de seguir aquest perfil seguint el que disposen les Polítiques de Privacitat i Termes i Condicions de la xarxa social en qüestió. Les dades dels Usuaris pujats als nostres perfils romandran en aquests des que l'Usuari presta el seu consentiment fins que el retiri, sol·licitant-ho a la plataforma.

El tractament que Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste realitzi dins les xarxes socials, serà com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Pel que Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors, i, per qualsevol via que permeti la xarxa social, sobre les seves activitats, concursos, certàmens, serveis, etc. així com prestar servei personalitzat d'atenció al client a través de la xarxa social.

Qualsevol usuari podrà exercir els drets de protecció de dades, posant-se en contacte amb Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste en la direcció i correu electrònic indicat en l'apartat corresponent a les mateixes.

En cap cas Assoc. Cultural i Festiva Falla Oeste extraurà dades de les xarxes socials si no compta amb el consentiment exprés de l'usuari per a això.


Recomanem als Usuaris encaridament llegeixin les polítiques de privacitat i Termes i Condicions de les xarxes socials on som presents.

1. CONDICIONS.
Recomanem encaridament als Usuaris visitar també les seccions Condicions Legals, Avís Legal i Política de Cookies que regulen, entre molts altres aspectes, l'ús, renúncies i limitacions de responsabilitat que regeixen en aquest lloc web.

 

Última modificació 3 desembre 2018

bottom of page